V roku 2014 budú prestavby v štyroch väzniciach. Najrozsiahlejšími zmenami prejde Justičný palác

BRATISLAVA - Zbor väzenskej a justičnej stráže plánuje v roku 2014 rekonštrukcie v štyroch väzniciach, na ďalšie tri plánované úpravy väzníc zatiaľ nedostal súhlas vlády. Najviac peňazí pôjde na celkovú rekonštrukciu ústavu na výkon väzby a trestu v hlavnom meste.

V roku 2014 budú prestavby v štyroch väzniciach. Najrozsiahlejšími zmenami prejde Justičný palác
Stavebné úpravy a signálno-bezpečnostná technika väznice v Justičnom paláci by mala stáť asi 20 miliónov eur. (Ilustračné foto) Zdroj:TASR - Tomáš Halász

Stavebné úpravy a signálno-bezpečnostná technika väznice v Justičnom paláci by mala stáť asi 20 miliónov eur.

"Objekty v areáli sú v nepretržitej prevádzke viac ako 80 rokov," upozornil minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Do tohto ústavu umiestňujú obvinených, ktorých na základe rozhodnutia súdu stíhajú väzobne. Okrem toho sú tam aj odsúdení, ktorým súdy vymerali tresty vo väzení s najnižším stupňom stráženia. Títo zabezpečujú vnútornú prevádzku ústavu. V ústave sú aj odsúdení v minimálnom stupni stráženia, ktorí sú zaradení v otvorenom oddelení.

Kapacita 604 miest

Budovu ústavu v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto postavili v rokoch 1934 až 1936, od začiatku slúžila na účely vyšetrovacej väzby. Umiestnili ju v zadnom trakte Justičného paláca podľa pensylvánsko-panoptického vzoru tak, že chodby na všetkých troch poschodiach smerujú z kruhovej centrály lúčovito do kríža k celám.

Pôvodne mal ústav kapacitu 300 osôb. Terajšia kapacita je 604 miest. V uplynulých rokoch priestory ústavu postupne čiastočne rekonštruovali, modernizovali a novou výstavbou aj rozšírili. Najväčšie zmeny sa uskutočnili v 70. a 80. rokoch minulého storočia.

Nórsko si kvôli nedostatku väzenských priestorov chce prenajať švédske väznice

Správa ústavu sa premiestnila do novej administratívno-správnej budovy. Doplnkovou výstavbou s prístavbami sa celý areál uzatvoril. V roku 2007 zo sídla ústavu na Chorvátskej ulici presťahovali Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na Šagátovu ulicu.

Uvoľnené priestory po stavebných úpravách využili na zriadenie Otvoreného oddelenia pre výkon trestu odňatia slobody s kapacitou 131 osôb.

Rekonštrukcia na etapy

Dôvodom rekonštrukcie ústavu je nevyhovujúci stavebno-technický stav. Zlepšia sa ubytovacie a hygienické podmienky väznených osôb. Cely budú riešené tak, aby čistá úžitková plocha na jedného väzňa bola minimálne štyri metre štvorcové.

Vo väzení sú potrebné čiastočné dispozičné úpravy, musia vymeniť všetky rozvody energií a médií, zatepliť objekt a vymeniť všetky výplne stavebných otvorov tak, aby opäť mohli byť využívané pre daný účel.

Rekonštrukcia sa má uskutočniť na etapy, aby nebol narušený chod ústavu. Súčasťou rekonštrukcie objektu je aj nadstavba vychádzkových dvorcov a nevyhnutná rekonštrukcia zastaranej signálno-bezpečnostnej techniky a ostatných bezpečnostných prvkov.

Leopoldov, Banská Bystrica a Košice

Ďalšou nákladnejšou úpravou by mal prejsť ústav pre väzobne stíhaných a odsúdených v Leopoldove, kde budú rekonštruovať tepelné hospodárstvo. Investičná akcia by si mala vyžiadať 2,2 milióna eur.

Rovnaké práce plánujú vo väznici v Banskej Bystrici-Kráľovej, kde budú rekonštruovať tepelné hospodárstvo za milión eur.

Väznice mali prikázané nepojisťovať majetok, podľa NKÚ porušujú zákon

V ústave na výkon väzby a trestu Košice plánujú prestavbu rozvodov vody a sociálnych zariadení za 850 tisíc eur.

Zbor zatiaľ nemá schválenú prístavbu a nadstavbu ubytovne v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice–Šaca, ani rekonštrukciu objektov a signálno-bezpečnostnej techniky vo väzení v Dubnici nad Váhom.

SITA
 

Diskusia

Potrebujú väznice rekonštrukciu?

Najčítanejšie