Slovenských väzňov stráži viac ako 4000 príslušníkov

BRATISLAVA - Slovenské väznice, ako aj objekty súdov a prokuratúr stráži a zároveň eskorty obvinených a odsúdených zabezpečuje v súčasnosti 4680 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Slovenských väzňov stráži viac ako 4000 príslušníkov
K začiatku septembra sa v slovenských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a v ústavoch na výkon väzby nachádzalo 1395 obvinených a 9680 právoplatne odsúdených osôb. Zdroj:SITA

Príslušníci ZVJS majú na starosť ochranu 17 Ústavov na výkon trestu odňatia slobody a Ústavov na výkon trestu a aj ochranu až 355 súdov a prokuratúr. Stav príslušníkov je poddimenzovaný, vzhľadom najmä na preplnenosť slovenských ústavov, ako aj vzhľadom na prijaté opatrenia v rámci ktorých by sa mali rozširovať už fungujúce slovenské väznice.

"Zbor väzenskej a justičnej stráže okrem činností súvisiacich so zabezpečovaním ochrany a stráženia objektov zboru určených na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, ako aj ďalších väzenských objektov, zabezpečuje aj ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry, ako aj ochranu verejného poriadku v blízkosti týchto objektov, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody a nerušeného súdneho konania," uviedol pre TASR vedúci sekretariátu generálneho riaditeľa ZVJS Adrián Baláž.

Slovenské väznice sú preplnené a finančne slabé

Počet príslušníkov ZVJS v porovnaní s minulým rokom sa nemenil. ZVJS malo v minulom roku ešte aj 770 zamestnancov a v tomto roku k 1. septembru je ich o desať viac.

"Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú situáciu v súvislosti s preplnenosťou väzenských zariadení, ako aj prijaté opatrenia zamerané na rozširovanie ubytovacích kapacít, bude potrebné účelne analyzovať a optimalizovať aktuálne počty personálu tak, aby bolo možné zabezpečiť plnenie náročných úloh zboru vyplývajúcich mu so zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov," dodal Baláž.

K začiatku septembra sa v slovenských ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a v ústavoch na výkon väzby nachádzalo 1395 obvinených a 9680 právoplatne odsúdených osôb. Medzi obvinenými bolo 41 žien a odsúdených 615 žien. Stav obvinených a odsúdených sa v porovnaní s minulým rokom značne zvýšil.

TASR
 

Diskusia

Potrebujú slovenské väznice, ako aj objekty súdov a prokuratúr toľkých príslušníkov ZVJS?

Najčítanejšie