Paneurópska vysoká škola je za vodou: Odklepli jej komplexnú akreditáciu

BRATISLAVA - Vedenie Paneurópskej vysokej školy si môže vydýchnuť. Akreditačná komisia dnes rozhodla o jej komplexnej akreditácii. Škola, ktorej problémy vlani spustili mediálnu lavínu, obhájila všetky existujúce akreditácie na všetkých svojich fakultách v príslušných bakalárskych, magisterských, inžinierskych, doktorandských študijných programoch, vrátane bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte práva.

Paneurópska VŠ
Zdroj:SITA

Akreditačná komisia pod vedením jej predsedu, prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc., svojím rozhodnutím navrhne ministrovi školstva priznať PEVŠ právo poskytovať vysokoškolské vzdelanie na všetkých piatich fakultách v súlade s doteraz platnou akreditáciou.

V zmysle tohto návrhu Fakulta práva, Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania a Fakulta psychológie budú oprávnené poskytovať vysokoškolské vzdelanie na 1., 2. a 3. stupni štúdia, Fakulta informatiky na 1. a 2. stupni štúdia. Habilitačné a inauguračné konanie bude prebiehať aj naďalej na Fakulte práva a na Fakulte masmédií.

Rektor PEVŠ, prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., sa v mene školy poďakoval akreditačnej komisii za objektívne a nestranné posúdenie akreditačného spisu a spokojnosť s výsledkami komplexnej akreditácie. Prihliadajúc na minulé problémy, ktoré zarezonovali na akademickej pôde, si tak skutočne vydýchol.

„Naším cieľom bolo nielen obhájiť študijné programy svojich fakúlt, ale čo najviac sa priblížiť k strednodobému cieľu stať sa vysokou školou univerzitného typu. Nakoľko máme tento cieľ na základe výsledkov komplexnej akreditácie na dosah, o to viac sa tešíme a ceníme si výsledky získané spoločným úsilím vedenia, pedagógov a zamestnancov školy. Študenti tak majú možnosť vybrať si aj naďalej pre svoje štúdium zo širokého vzdelávacieho portfólia akreditovaných programov PEVŠ,“ dodal.

Aktuálne.sk
 

Diskusia

Najčítanejšie