V parlamente to kvôli školstvu a zdravotníctvu vrie. Po hádke schôdzu konečne otvorili

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Smer-SD) dnes na tretí pokus otvoril mimoriadnu schôdzu pléna venovanú problémom v školstve a zdravotníctve, prvé dva boli neúspešné pre neuznášaniaschopnosť pléna. Rokovanie s týmito dvoma bodmi iniciovalo svojimi podpismi 35 opozičných poslancov, za program zasadnutia hlasovalo 138 členov snemovne.

V parlamente to kvôli školstvu a zdravotníctvu vrie. Po hádke schôdzu konečne otvorili
Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k problematike školstva a zdravotníctva, ktorú iniciovalo svojimi podpismi 35 opozičných poslancov, sa zatiaľ nepodarilo otvoriť. Ilustračné foto Zdroj:TASR

Záverom školskej časti schôdze má byť vyjadrenie vážneho znepokojenia, že vláda SR dlhodobo ignoruje problémy v rezorte školstva. "Táto situácia vyústila do ostrého štrajku pedagogických a odborných zamestnancov školstva, ktorý trvá od 25. januára," uviedla opozícia. Snemovňa má tiež vyjadriť podporu učiteľom a ostatným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom v rezorte školstva, ktorých požiadavky považuje za opodstatnené.

Peter Pellegrini uviedol, že Mimoriadna schôdza Národnej rady SR je len predvolebné divadlo opozície, nie úprimná snaha riešiť problémy v zdravotníctve a školstve. Opozícia dnes ukázala, že riešenie problémov nie je jej priorita. Keby to priorita bola, prišla by do práce v plnom počte a schôdza by sa otvorila bez problémov.

Školstvo je akútne podfinancované

Parlament by mal ďalej upozorniť, že vzdelávanie je jedným zo základných pilierov každého vyspelého štátu, ale slovenské školstvo trpí akútnym podfinancovaním. Poslanci chcú tiež požiadať vládu, aby bezodkladne rokovala so zástupcami Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) a prijala uspokojivé opatrenia na ukončenie štrajku učiteľov a zlepšenie situácie v slovenskom školstve. Navrhuje aj bezodkladné preverenie financovania projektov v rezorte školstva a zabezpečenie, aby peniaze boli vynakladané efektívne a hospodárne.

Opozícia nemá šancu. Školský aj zdravotnícky výbor jej návrhy odmietajú

Opozícia myslela aj na úpravu legislatívy. Parlament má preto podľa uznesenia požiadať vládu o predloženie návrhu novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch v skrátenom konaní s cieľom vyhovieť ISU. Iniciatíva totiž žiada konkrétne legislatívne úpravy, ako opätovné zavedenie možnosti získavať kredity overením kompetencií, zrušenie sedemročnej obmedzenej platnosti kreditov či obnovenie možnosti získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraniční a tvorivé aktivity.

Zdravotníctvo by malo chrániť práva pacientov

Zdravotnícka časť mimoriadneho pléna by sa mala podľa opozície skončiť uznesením, v ktorom sa konštatuje, že v súčasnej zložitej situácii je potrebné prihliadať predovšetkým na ochranu práv pacientov a na zabezpečenie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti. "Vzhľadom na záujmy pacientov a ochranu ich práv je nevyhnutné nielen rokovať o oprávnených požiadavkách zdravotných sestier, ale aj prijať strategické opatrenia zamerané na stabilizáciu ich profesijného a sociálneho postavenia. Spoločenský a morálny význam zdravotných sestier musí byť ohodnotený aj spravodlivou mzdou a dôstojnými pracovnými podmienkami vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení," znie návrh uznesenia.

Poslanci sa zídu ešte v starej zostave. Mimoriadne k školstvu a zdravotníctvu

Parlament by mal ďalej konštatovať, že dlh v zdravotníctve neustále narastá, v dôsledku čoho je ohrozený riadny chod zdravotníckych zariadení. Snemovňa má poukázať aj na závažné podozrenia z nehospodárneho plytvania verejnými zdrojmi v zdravotníctve, ktoré majú negatívne dôsledky na kvalitu poskytovania zdravotných služieb.

Snemovňa má napokon požiadať vládu, aby v záujme práv pacientov a dôstojného finančného ohodnotenia práce zdravotných sestier prijala nielen urýchlené opatrenia na vyriešenie akútneho stavu, ale aj dlhodobé a strategické riešenia v oblasti profesijného a sociálneho postavenia zdravotných sestier.

Hádky na balkóne

Ešte pred tým, ako sa schôdzu podarilo otvoriť došlo k hádkam na parlamentnom balkóne, ktorý je určený pre verejnosť. Na schôdzu prišli sestry aj učitelia, podľa svojich slov však boli do poslednej chvíle držaní na vrátnici a potom im povedali, že na balkóne už nie je miesto pre všetkých.

Pri naplnenej kapacite balkóna tam ochranka viac ľudí nevpúšťa. Pellegrini po hádkach požiadal o dodržiavanie poriadku a odkázal, že v prípade záujmu je možné sledovať dianie v rokovacej miestnosti aj z kinosály.

"Je to divadlo opozície. Zvolávať mimoriadnu schôdzu, ktorá by mala zaväzovať vládu, aby riešila veci teraz okamžite, pričom 95 percent tých vecí je koncepčného charakteru, ktoré bude musieť pripraviť nová vláda, ide len o divadlo opozície. Museli sme ukázať, že z ich strany je to len súčasť predvolebného boja a nie úprimný záujem posunúť veci k lepšiemu," povedal Pellegrini po tom, čo sa nedarilo otvoriť schôdzu.

TASR , Aktuálne.sk
 

Diskusia

Najčítanejšie