Slovensko má oddnes nový zoznam chorôb

BRATISLAVA - Slovensko má oddnes nový širší zoznam chorôb. Účinnosť totiž nadobudla novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá ten doterajší rozšírila. K úprave zoznamu došlo pre potreby zavádzania nového spôsobu odmeňovania nemocníc tzv. DRG systému. Právna norma upravuje aj medicínsku terminológiu podľa súčasných štandardov a zvyklostí.

Slovensko má oddnes nový zoznam chorôb
Novelu presadil Richard Raši zo Smeru-SD. Zdroj:tasr

Novelu presadil Richard Raši zo Smeru-SD. Pripomenul, že na Slovensku sa nerobila revízia Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov (MKCH-10) od roku 1993. Od roku 2011 preto prebiehala revízia používanej verzie a jej rozšírenie o nové diagnózy alebo skupiny diagnóz.

"Podstatou tejto zmeny je hlbšia diferenciácia MKCH-10 s cieľom presnejšieho zaradenia hospitalizačných prípadov v klasifikačnom systéme DRG a s tým súvisiacou primeranou úhradou za poskytnutú zdravotnú starostlivosť," konštatoval.

Príprava zavedenia nového spôsobu odmeňovania nemocníc nejde podľa pôvodného plánu, zavedenie sa tak očakáva v roku 2016. Od DRG systému, ktorý sa má realizovať podľa nemeckého modelu, sa očakáva, že umožní meranie produkcie nemocnice, čo by sa využilo ako základ pre úhradu zdravotnej starostlivosti.

Priniesť tiež má spravodlivé a transparentné odmeňovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ako aj definovanie pravidiel v diagnostickom a terapeutickom procese.

Tzv. platbu za diagnózu, presnejšie platbu za skupiny diagnóz, nemá v Európskej únii v ústavnej zdravotnej starostlivosti zavedenú iba Slovensko.

TASR
 

Diskusia

Pomôže novela presnejšiemu zaradeniu hospitalizačných prípadov?

Najčítanejšie