• 26. november 2010, 12:31

Na Slovensku sa rozpršala nádej

Renomovaná nadácia Kvapka Nádeje, ktorá pôsobí na Slovensku aj Čechách vyhlásila 7. septembra verejnú zbierku na verejnoprospešný účel, rekonštrukciu transplantačnej jednotky kostnej drene na onkologickom a hematologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v...

Renomovaná nadácia Kvapka Nádeje, ktorá pôsobí na Slovensku aj Čechách vyhlásila 7. septembra verejnú zbierku na verejnoprospešný účel, rekonštrukciu transplantačnej jednotky kostnej drene na onkologickom a hematologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Nosným spoločensko-kultúrnym podujatím tejto verejnoprospešnej zbierky bol benefičný galavečer Noc Nádejí 2010. Cieľom bolo prostredníctvom spojenia popredných osobností kultúrneho, spoločenského, ekonomického a politického života, informovať a zapojiť širokú verejnosť na Slovensku, ktorej prirodzenosťou je snaha pomáhať blížnym, do riešenia problému, ktorý môže bohužiaľ radikálne zmeniť život každej rodiny.

Podľa vyjadrenia Ing. Štefana Bernáta, správcu nadácie sa činnosť nadácie Kvapka Nádeje verejná zbierka stretla s veľmi kladnou odozvou ako zo strany širokej verejnosti, tak aj zo strany podnikateľských subjektov, ktoré nezištne ponúkli finančnú pomoc.

Prostredníctvom finančných darov a darcovských SMS sa takto podarilo za pomerne krátku dobu trvania verejnej zbierky, vyzbierať na rekonštrukciu a dostavbu transplantačnej jednotky kostnej drene úctyhodných, viac ako 205.000,- EUR.

Verejná zbierka, ktorá pokračuje do 15. decembra 2010 poskytne solídny základ na začatie rekonštrukcie transplantačných boxov, ktoré na Slovensku bohužiaľ predstavujú jedinú alternatívu liečby detských pacientov s onkologickými a hematologickými chorobami krvotvorby.

Projekt rekonštrukcie a dostavby transplantačnej jednotky počíta so zdvojnásobením kapacity a zmodernizovaním oddelenia na úroveň moderného európskeho pracoviska, čo by výrazne zvýšilo úspešnosť a účinnosť liečby týchto život ohrozujúcich ochorení slovenských detí a skrátilo už teraz neprimerane dlhú čakaciu listinu pacientov čakajúcich na transplantáciu kostnej drene, ktorá často predstavuje ich jedinú šancu na život.

Momentálne prebiehajúca verejná zbierka predstavuje prvú fázu realizácie projektu rekonštrukcie transplantačnej jednotky kostnej drene, hovorí Ing. Bernát. Vytvoriť pracovisko, ktoré by malo európske parametre je po realizačnej a hlavne finančnej stránke náročný projekt, ktorý sa však Kapke Naděje v Čechách podarilo zrealizovať vo viacerých nemocniciach a preto veríme, že na základe získaných skúseností a kontaktov bude možné projekt úspešne zrealizovať aj na Slovensku.

V súčasnosti už prebiehajú jednania s významnými slovenskými spoločnosťami, ktoré prejavili záujem stať sa partnerom a podporiť činnosť nadácie Kvapka Nádeje pri ďalších charitatívnych podujatiach naplánovaných na rok 2011. Zároveň nadácia Kvapka Nádeje a vedenie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave by uvítalo politickú podporu, ktorá by pomohla v realizácii projektu v čo najkratšom čase.

www.kvapkanadeje.sk

Zdroj: Nadácia Kvapka nádeje

 

Diskusia

Najčítanejšie